Trong khoảng Chúng ta

Thâm Quyến Tương lâm Độ chính xác Công nghiệp Co Ltd. trực tiếp không phải bất kì ở giữa người, chủ yếu sản xuất Độ chính xác kim loại khuôn Kim loại dập, tấm kim loại Chế biến, Nhựa khuôn, độ chính xác chích thuốc khuôning, Đúc chết khuôn Rèn khuôn Độ chính xác Máy CNC gia công, Luân phiên khuôn, rotokhuôning Chế biến Ô tô Khuôn Các nhà cung cấp, sản phẩm mà có đã đã bán tốt tại Trang Chủ và ở nước ngoài.